Bu sayfada görülen tüm modeller “fatura kesilmek suretiyle” satılıktır veya yeniden inşâ edilebilir.

Örnek Projeler / Sample Projects

Bell OH-58D Kiowa Warrior A.B.D. Kara Kuv.Ölçek 1 / 35
Teknik Referans Kit klavuzu
Malzeme Plastik kit
İnşa Süresi 300-350 saat

Bell OH-58D Kiowa Warrior U.S. ArmyScale 1 / 35
Technical Reference Kit plans
Material Plastic kit
Building Time 300-350 hours