Bu sayfada görülen tüm modeller “fatura kesilmek suretiyle” satılıktır veya yeniden inşâ edilebilir.

Örnek Projeler / Sample Projects

Lockheed F-104S Starfighter T.Hv.K.Ölçek 1 / 32
Teknik Referans Kit klavuzu ve modelci eklemeleri
Malzeme Karma plastik kit ve el yapımı eklemeler
İnşa Süresi 450-500 saat

Lockheed F-104S Starfighter TuAFScale 1 / 32
Technical Reference Kit plans and modeller's additions
Material Kitbashed plastic kits and scratchbuilt
Building Time 450-500 hours