Bu sayfada görülen tüm modeller “fatura kesilmek suretiyle” satılıktır veya yeniden inşâ edilebilir.

Örnek Projeler / Sample Projects

“Serap” 16 m. Tirhandil tipi guletÖlçek 1 / 32
Teknik Referans Tüm projelendirme ve teknik altyapı çalışmaları modelci tarafından yapıldı
Malzeme Ağırlıklı ahşap ve karma malzeme
İnşa Süresi 450-500 saat

“Mirage” 16 m. Trechantiri type gouletteScale 1 / 32
Technical Reference All technical works were done by the modeller
Material Mainly wood and multimaterial
Building Time 450-500 hours
Söz konusu model kit haline getirilmiştir. Aşağıdaki adresten temin edilebilir / This model is produced in kit form and can be bought from here :
Söz konusu modelle ilgili yapılan ortak proje çalışması şuradan takip edilebilir / An ongoing group build with this kit can be followed from here :

http://www.modelteknikleri.com/katilimcilar12/