Gelecek Projeler / Future Projects

13 m. Pilot kotrası
13 m. Pilot cutter

Ölçek/Scale : 1/32 Malzeme/Material : Ağırlıklı ahşap ve karma malzeme/Mainly wood and multimaterial

Söz konusu model kit olarak üretilecektir. / This model is going to be produced in kit form.

14 m. 5 çifte tarihi Boğaziçi Kancabaşlı Alamana kayığı
14 m. 5 double oars historical Bosphorus Hookhead Alamana caique

Ölçek/Scale : 1/32 Malzeme/Material : Ağırlıklı ahşap ve karma malzeme/Mainly wood and multimaterial

Söz konusu model kit olarak üretilecektir. / This model is going to be produced in kit form.

“Şükran” Yandan çarklı buharlı Şirket-i Hayriye vapuru
“Şükran” Şirket-i Hayriye paddle steamer

Ölçek/Scale : 1/72 Malzeme/Material : Ağırlıklı ahşap ve karma malzeme/Mainly wood and multimaterial

Söz konusu model kit olarak üretilecektir. / This model is going to be produced in kit form.

“Nusrat” Mayın gemisi 1915 Çanakkale Savaşı versiyonu
“Nusrat” Minelayer 1915 Dardanelles War version

Ölçek/Scale : 1/72 Malzeme/Material : Ağırlıklı ahşap ve karma malzeme/Mainly wood and multimaterial

Söz konusu model kit olarak üretilecektir. / This model is going to be produced in kit form.

“Savarona” Devlet yatı
“Savarona” Government yacht

Ölçek/Scale : 1/120 Malzeme/Material : Ağırlıklı ahşap ve karma malzeme/Mainly wood and multimaterial

Söz konusu model kit olarak üretilecektir. / This model is going to be produced in kit form.