Bu sayfada görülen tüm modeller “fatura kesilmek suretiyle” satılıktır veya yeniden inşâ edilebilir.

Örnek Projeler / Sample Projects

“Mercan” 7m. Mİkro Gezİ TeknesİÖlçek 1 / 32
Teknik Referans Tüm projelendirme ve teknik altyapı çalışmaları modelci tarafından yapıldı
Malzeme Ağırlıklı ahşap ve karma malzeme
İnşa Süresi 60-80 saat

“Coral” 7m. Micro YachtScale 1 / 32
Technical Reference All technical works were done by the modeller
Material Mainly wood and multimaterial
Building Time 60-80 hours