Bu sayfada görülen tüm modeller “fatura kesilmek suretiyle” satılıktır veya yeniden inşâ edilebilir.

Örnek Projeler / Sample Projects

Cezayir Şebek’i “Sunbeki”Ölçek 1 / 60
Teknik Referans Tadilâtlı model planı
Malzeme Ağırlıklı ahşap ve metal malzeme
İnşa Süresi Proje halen devam etmekte

Algerian Chebec “Sunbeki”Scale 1 / 60
Technical Reference Corrected model plan
Material Mainly wood and metal materials
Building Time Project is still ongoing
Söz konusu modelle ilgili detaylı yapım aşamaları şu adreste bulunabilir / Detailed work in progress log of this model can be found here : http://www.modelteknikleri.com/sunbeki/10855-cezayir-sebeki-sunbeki-1-60-algerian-chebec-sunbeki-1-60-a.html