Bu sayfada görülen tüm modeller “fatura kesilmek suretiyle” satılıktır veya yeniden inşâ edilebilir.

Örnek Projeler / Sample Projects

“Deep Blue” 13 m. K-42 sınıfı açık deniz yarış yatıÖlçek 1 / 25
Teknik Referans Tersane inşâ planları
Malzeme Ağırlıklı olarak ahşap ve karma malzeme
İnşa Süresi 550-600 saat

“Deep Blue” 13 m. K-42 class offshore racing yachtScale 1 / 25
Technical Reference Dockyard construction plans
Material Mainly wood and multimaterial
Building Time 550-600 hours