1973 Konya doğumlu. İki lisans diploması sahibi. İyi derecede İngilizce biliyor. 1984 yılından beri ölçekli modelciliğin hemen hemen tüm disiplinleri ile ilgili hem inşâ hem de araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmekte. Mesleği, geçmiş görevleri ve ilgi alanları gereği askeri ve sivil araç, teçhizat, ekipmanlar ve yapıların tasarım, üretim, bakım onarım faaliyetlerinde bizzat bulunmuş ve buralarda edindiği bilgi ve tecrübeleri ölçekli modelcilik uygulamalarında yoğun ve etkili bir biçimde kullanmakta. 2009 yılından beri de özellikle ahşap temelli ölçekli gemi / tekne modelciliği, karma malzemeli modelleme ve mimari modeller üzerine yoğunlaşmış durumda ve bu konularda spesifik projeler yürütüyor. Diğer ilgi alanları arasında tasarım, teknik resim ve projelendirme, motor / mekanik üretim , bakım / onarım / restorasyon, motor sporları, enduro, doğa sporları, basketbol ve caz müzik bulunuyor. İstanbul’da ikâmet etmekte …

About Me

He was born in Konya 1973, has two licence degree diplomas and can speak advanced English. He is dealing with building and search & develpoment works related to all types and disciplines of scale modelling since 1984. He is intensively and efficiently using his knowledge and experience about design, production, maintenance and restoration of military / civil vessels, gears, equipments and structures , gained in the past because of his former occupations and other interests. Since 2009 , he majored on wood based scale ship / boat modelling, multimaterial modelling, architectural models and is carrying out specific projects related to these subjects. His other interests are design, technical drawing, mechanical production, maintenance, restoration, motor sports, enduro, outdoor sports, basketball and jazz music. Resident in İstanbul …